Co to jest Salomon Trail Running?

logo-trail

W 2015 roku zmieniamy idęę zawodów pod szyldem Salomon Trail Running – cennym, ciekawym i ambitnym biegom górskim nadamy logo Salomon S-LAB. W tym roku wybraliśmy dla Was trzy imprezy: Supermaraton Gór Stołowych na początku lipca, Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich pod koniec lipca i kultowy już II Bieg Ultra „Granią Tatr” w połowie sierpnia. 

Nadając tym biegom znak Salomon S-LAB gwarantujemy, że ich organizacja leży na najwyższym poziomie, nagrody są ciekawe i praktyczne :), a widoki i tereny – zapierające dech w piersiach! Dodatkowo każda z tych imprez ma już swoją krótszą bądź dłuższą historię, rzeszę fanów oraz wysoki poziom rywalizacji sportowej. 

 Bądźcie z nami! Czekają na Was ciekawe trasy, wielu niesamowitych uczestników, wartościowe nagrody nie tylko dla zwycięzców, obecność w  mediach oraz… świetna atmosfera :)

Dołącz do nas na

 

baner_r

main_right

main_right1

Salomon Suunto Polska TV
BĄDŹ NA BIEŻĄCO.

czytaj wszystkie

Aktualności

REGULAMIN zabawy „Wytypuj wynik Magdy i Pawła”

02/12/2016

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem zabawy „Wytypuj wynik Magdy i Pawła” zwanej dalej „Konkursem” jest: Amer Sports Poland Sp.z.o.o, ul. Pilotów 2, Kraków 31-462.
 2. Organizator przeprowadza Konkurs na fanpage Salomon Running na portalu facebook.com.
 3. Konkurs będą trwał od dnia 12.02.2016 r. od momentu opublikowania na stronie na portalu facebook.com (na fanpage Salomon Running) do końca dnia 12.02.2016 do godziny 24 00.
 4. Portal Facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem konkursu.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnia.

 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wytypowanie i opublikowanie w komentarzu pod zdjęciem informującym o konkursie sumy czasów osiągniętych przez zawodników Salomon Suunto Poland Team – Magdaleny Łączak i Pawła Dybka podczas zawodów: Tamabada Trail na dystansie 38 km i przewyższeniu 2550 m, które odbędą się 3 grudnia 2016 roku.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursów jest samodzielne wytypowanie sumy czasów osiągniętych przez zawodników Salomon Suunto Poland Team – Magdaleny Łączak i Pawła Dybka podczas zawodów: Tamabada Trail na dystansie 38 km i przewyższeniu 2550 m, które odbędą się 3 grudnia 2016 roku. W przypadku kiedy jeden lub dwóch uczestników nie ukończy rywalizacji Konkurs uznaje się za nieważny. Obowiązuje całkowity zakaz umieszczania w komentarzach treści pornograficznych, politycznie ekstremistycznych, obraźliwych, ofert handlowych, zabronionych przez prawo i powszechnie uznanych za moralnie niepoprawne (kontrowersyjne).
 2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez wstawienie tylko i wyłącznie komentarza pod zdjęciem informującym o konkursie na na fanpage Salomon Running, przy czym użytkownik może zamieścić maksymalnie 1 komentarz.
 3. Zwycięża osoba, który wytypuje czas najbliższy temu jaki Magdalena Łączak i Pawła Dybka osiągną w sumie podczas zawodów: Tamabada Trail na dystansie 38 km i przewyższeniu 2550 m, które odbędą się 3 grudnia 2016 roku.
 4. Uczestnik będący zwycięzcą zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na jego prywatne konto w Serwisie Facebook

IV. NAGRODY

 1. Nagrodą jest– zestaw akcesoriów firmy Salomon.
 2. Fundatorem nagrody jest firma Amer Sports Polska.
 3. W celu odebrania nagrody, nagrodzony jest zobowiązany do podania adresu do przesyłki nagrody.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr4, poz. 27, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych (w przypadku zwycięzcy) w konkursie jest: Amer Sports Poland Sp.z.o.o, ul. Pilotów 2, Kraków 31-462
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu

 

więcej
 • Salomon Running TV!

  Salomon Running TV

  Bądż na bieżąco!

  Zobacz filmy