Bierne palenie bardziej niebezpieczne niż aktywne

Bierne palenie bardziej niebezpieczne niż aktywne

Bardzo wiele mówi się o szkodliwości palenia tytoniu, coraz więcej też jest informacji o biernym paleniu, które okazuje się jeszcze bardziej szkodliwe. W momencie kiedy ktoś przy nas pali, wydobywa się z niego dym, w którym znajduje się ponad cztery tysiące substancji chemicznych, gdzie samych substancji rakotwórczych jest tam aż czterdzieści. Jak wykazały badania osoby biernie palące, czyli znajdujące się obok osoby palącej i przez to wdychające dym tytoniowy, są bardziej narażone na szkodliwe związki zawarte w tytoniu. Osoba będąca biernym palaczem pobiera aż cztery razy więcej dwutlenku węgla oraz więcej nikotyny niż osoba wdychająca dym bezpośrednio z papierosa. Coraz częściej też osoby, które nigdy same nie paliły tytoniu chorują na typowe choroby na które chorują osoby palące, takie jak rak płuc i choroby serca. Typowymi chorobami osób zarówno palących aktywnie jak i palących biernie są zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa, wysiękowe zapalenie ucha, zapalenie zatok, zapalenie płuc oraz nieżyty oskrzeli i nosa. Coraz popularniejsze stają się akcje mówiące o negatywnych skutkach biernego palenia tytoniu, dzięki czemu ludzie niepalący coraz częściej buntują się i unikają szkodliwego dymu. Akcje uświadamiające są bardzo ważne, zarówno dla osób palących aktywnie jak i tych narażonych na bierne palenie.