Jak powstaje miażdżyca

Jak powstaje miażdżyca

Miażdżyca jest chorobą, która powoduje twardnienie oraz zwężanie się tętnic, często też nazywane jest to blaszkami miażdżycowymi, które powstają na wewnętrznej ścianie tętnicy, przez co w dużym stopniu zmniejsza przepływ krwi. Jak wiadomo krew jest bogata w tlen, więc kiedy krew nie dociera do wszystkich organów w wystarczającej ilości stają się one niedotlenione, przez co poważnie zaburzone zostaje krążenie, co z kolei prowadzi do zawałów serca oraz udaru mózgu, co prowadzić może nawet do śmierci. Zdrowe tętnice są gładkie, dlatego też krew płynie przez nie sprawnie, szybko i bez zaburzeń, jednak czasem śródbłonek, który je wyścieła zostaje uszkodzony, a może to się stać pod wpływem palenia tytoniu, wysokiego ciśnienia krwi lub zbyt wysokiego cholesterolu. W takiej sytuacji, kiedy śródbłonek jest uszkodzony, zły cholesterol, czyli LDL przenika do ścian tętnic, miejscach gdzie doszło do uszkodzenia śródbłonka. Pomimo, że organizm wysyła na ratunek białe krwinki, to po latach walki cholesterol tworzy na ścianach tętnic tak zwane blaszki miażdżycowe, które z czasem stają się coraz większe i w efekcie powodują blokowanie sprawnego i płynnego przepływu krwi, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Co gorsza, jeżeli blaszka miażdżycowa oderwie się, to w tym miejscu w tętnicy może powstać zakrzew, powodujący zator, co może stać się bezpośrednią przyczyną udaru mózgu lub zawału serca.