Nadciśnienie tętnicze groźne dla zdrowia i życia

Nadciśnienie tętnicze groźne dla zdrowia i życia

Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęściej pojawiających się chorób układu krążenia, które występują w krajach rozwiniętych, a jest to choroba bardzo podstępna, ponieważ wielu ludzi nawet nie wie, że choruje. Są pewne sytuacje, w których naturalnie nasze ciśnienie jest zmienne, na przykład w sytuacjach stresujących lub podczas dużego wysiłku fizycznego ciśnienie jest wyższe niż podczas spokojnego wypoczynku. Zbyt wysoki poziom ciśnienia krwi grozi uszkodzeniem ważnych narządów. Jeżeli spoczynkowe ciśnienie tętnicze, które jest mierzone podczas określonej jasno sytuacji jest zbyt wysokie, nazywamy taką sytuację nadciśnieniem tętniczym. Podczas mierzenia ciśnienia wartość skurczowa jest zapisywana jako pierwsza, natomiast wartość rozkurczowa, jako druga. Uznaje się, że u zdrowego człowieka w sytuacji spoczynkowej wartość ciśnienia górnego, skurczowego nie powinna przekraczać 140 mm Hg, natomiast ciśnienie dolne, czyli rozkurczowe powinno być niższe niż 90 mm Hg. Jeżeli chcemy rozpoznać ewentualne nadciśnienie u pacjenta należy pobrać kilka pomiarów ciśnienia tętniczego, ponieważ może się okazać, że tylko jedna z norma zostanie przekroczona. Częstym sygnałem, który może niepokoić i stwarzać prawdopodobieństwo nadciśnienia są częste bóle głowy, chociaż ta choroba nie daje innych objawów to nieprzerwanie działa negatywnie na wszystkie narządy w naszym ciele, między innymi na mózg oraz serce.