Przyczyny szumów usznych

Przyczyny szumów usznych

Wśród przyczyn, które powodują szumy uszne mogą być zmiany zwyrodnieniowe szyjnej części kręgosłupa lub zmiany w naczyniach krwionośnych. Przyczyną szumów usznych może być także przewlekły stan zapalny ucha środkowego lub uszkodzenie nerwu słuchowego. Mogą one być także efektem ubocznym zażywania leków. Metody leczenia zależne są od przyczyn dolegliwości. W przypadku szumów usznych, które zostały wywołane przez zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego lub wskutek zmian zaburzających przepływ krwi, lekarz zleca przyjmowanie leków, które poprawiają ukrwienie. Często także w takich przypadkach zalecane jest przyjmowanie leków uspokajających, czasem nasennych, a w skrajnych przypadkach psychotropowych. Wskazane jest również zażywanie preparatów na bazie ziół. W przypadku, kiedy szumy są bardzo głośne pacjentom zaleca się używanie generatora szumu oraz trening słuchowy nazywany habituacją. Przyczyną szumów usznych mogą być także leki, które obniżają ciśnienie tętnicze, leki moczopędne lub hormonalna terapia zastępcza. Ten rodzaj szumów jest najprostszy do wyleczenia, wystarczy bowiem odstawić leki, aby dolegliwości ustąpiły. Na szumy w uszach narażone są również osoby, które pracują w pobliżu lotniska. W takim przypadku wystarczy pracować w ochronnych nausznikach, by dolegliwości ustały. Szumy uszne może spowodować także woskowina, która zablokowała kanał uszny. Wystarczy usunąć więc woskowinę, by problem zniknął.